Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SAB/Gd 76/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-03-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy w przedmiocie usunięcia wodociągu

IV SA/Wa 1074/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-31

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie udziału mieszkańców w kosztach budowy systemu kanalizacyjnego

II SA/Ke 854/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-02-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Piekoszów w przedmiocie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków