Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 82/14 - Wyrok NSA z 2014-06-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Więcborku w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego