Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 2344/14 - Wyrok NSA z 2014-12-02

Skargi kasacyjne A. S.A. z siedzibą w W. oraz Ministra Infrastruktury i Rozwoju od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

II OSK 2732/12 - Wyrok NSA z 2014-04-10

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Zielonki w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki nr 07 w granicach administracyjnych miejscowości Pękowice