Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 3022/15 - Postanowienie NSA z 2017-09-21

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OSK 2311/15 - Postanowienie NSA z 2017-09-08

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną

I OZ 1259/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego nr [...] w przedmiocie odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości

I OSK 1775/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-06

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości

I OZ 1267/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OZ 1266/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

I OSK 2093/15 - Postanowienie NSA z 2017-09-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OZ 1286/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oku nr [...] w przedmiocie przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa

I OSK 2193/15 - Postanowienie NSA z 2017-09-14

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości

I OSK 960/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-07

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] oku nr [...] w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość
1   Następne >   3