Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 2611/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-03

Skarga kasacyjna J. Ł. od rozstrzygnięcia zawartego w pkt 1 postanowienia WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 316/15 odrzucającego skargę J. Ł. na niewykonanie przez Starostę T. wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SAB/Wr 74/14