Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OW 69/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OW 61/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 472/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-01

Zażalenie na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zwrotu nieruchomości

I OSK 702/07 - Postanowienie NSA z 2008-04-23

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 244/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

I OSK 551/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-28

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 56/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości oraz zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania

I OSK 1893/06 - Wyrok NSA z 2008-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OSK 1930/06 - Wyrok NSA z 2008-03-06

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie zwrotu nieruchomości

I OSK 1932/06 - Wyrok NSA z 2008-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę
1   Następne >   +2   +5   +10   20