Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

OSK 133/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-11

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

OW 137/04 - Postanowienie NSA z 2004-08-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego Nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości