Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

OSK 862/04 - Wyrok NSA z 2004-12-07

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zwrotu nieruchomości

OSK 88/04 - Wyrok NSA z 2004-05-18

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

OSK 878/04 - Wyrok NSA z 2004-10-28

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody K. w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

OSK 133/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-11

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

OW 137/04 - Postanowienie NSA z 2004-08-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego Nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

OSK 59/04 - Wyrok NSA z 2004-03-31

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za nieruchomość

OSK 89/04 - Wyrok NSA z 2004-04-14

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i wypłaty odszkodowania