Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6181 Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę X

I OZ 514/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zezwolenia na wejście na teren nieruchomości

I OSK 1861/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zajęcia nieruchomości

I OZ 780/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. z dnia [...]. znak: [...] w przedmiocie ograniczenia w sposobie...