Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 699/15 - Postanowienie NSA z 2017-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 1238/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OZ 1035/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości