Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VII SA/Wa 1182/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-17

Sprawa ze skargi M. S. na odpowiedź Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia [...] na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

VII SA/Wa 1313/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w przedmiocie : powołania Komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu

VII SA/Wa 492/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Naczelnej Izby Lekarskiej w przedmiocie odmowy przyznania prawa wykonywania zawodu oraz odmowy przyjęcia do izby lekarskiej

IV SAB/Wr 7/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-17

Sprawa ze skargi na bezczynność D. Rady Lekarskiej we W. w przedmiocie przeszkolenia felczera

VII SA/Wa 242/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w przedmiocie zawieszenia w prawie wykonywania zawodu na podstawie art. 112 w zw. z art. 55 § 1 ustawy

II OSK 391/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-12

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wpisu do ewidencji lekarskiej

VII SAB/Wa 31/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnej Rady Lekarskiej

VII SA/Wa 1427/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie VII SA/Wa 1427/10 ze skargi M. W. na niewykonanie przez Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 444/09

VII SA/Wa 1410/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w przedmiocie zobowiązania do odbycia przeszkolenia

VII SA/Wa 1411/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w przedmiocie zobowiązania do odbycia przeszkolenia
1   Następne >   2