Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

IV SAB/Gl 38/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie radnych

III SA/Wr 874/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-29

Sprawa ze skargi Powiatu O. na zarządzenie zastępcze Wojewody D. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu O.

II OSK 1177/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-30

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Powiatu Wołowskiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Wołowskiego do spółki do nazwą [...] Spółka Akcyjna

II SA/Wa 523/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-14

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Czosnów

III SA/Łd 93/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-03-25

Sprawa ze skargi K. S. na zarządzenie Wojewody Łódzkiego w przedmiocie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Poddębicach postanowił : odrzucić skargę.

III SA/Wr 84/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu W. do spółki pod nazwą 'A' Spółka Akcyjna

II OZ 475/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi Gminy Krosno Odrzańskie na zarządzenie zastępcze Wojewody Lubuskiego Nr [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Krosna Odrzańskiego

II OSK 1798/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-30

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi Rady Gminy w Książkach na zarządzenie zastępcze Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 2034/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-08

Sprawa ze skargi kasacyjnej Z. T. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Rady Gminy w Sadownem oraz Z. T. na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego oku nr LEX-S.0911-47/09 w przedmiocie wygaśnięcia mandatu wójta

III SA/Wr 280/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności ust. 3 w rozdziale IV załącznika do uchwały Rady Miejskiej w L. nr [...] z dnia [...] r. w sprawie gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdzia
1   Następne >   +2   5