Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 39/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. K. o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji Naczelnika Gminy w P. z dnia [...]. 1