Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6293 Przejęcie gospodarstw rolnych X

II SA/Go 1095/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-08-25

Sprawa ze skargi R.O. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie ze skargi R.O. na orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przejścia gospodarstwa rolnego z mocy prawa na własność Państwa bez odszkodowania

II SA/Go 1095/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-09-16

Wniosek w przedmiocie przejścia gospodarstwa rolnego z mocy prawa na własność ...

II SA/Go 379/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-12-03

Sprawa ze skargi R.O. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego postanowieniem WSA w Gorzowie Wlkp. w przedmiocie przejścia gospodarstwa rolnego z mocy prawa na własność Państwa bez odszkodowania

II SA/Go 379/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-12-03

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu w sprawie ze skargi R.O. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego postanowieniem WSA w Gorzowie Wlkp. w przedmiocie przejścia ...

II SA/Go 1095/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-11-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. w przedmiocie odrzucenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia wydanego w sprawie ze skargi R.O. na orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie przejścia gospodarstwa rolnego z mocy prawa na własność Państwa bez odszkodowania

II SA/Go 1095/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-08-25

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, obejmującej sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie ze skargi R.O. na orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa w przedmiocie przejścia gospodarstwa rolnego z mocy prawa na własność Państwa bez odszkodowania