Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6293 Przejęcie gospodarstw rolnych X

II SA/Ol 336/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-06-17

WSA w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Marzenna Glabas po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 czerwca 2020 r. sprawy ze sprzeciwu B. O. od decyzji Wojewody w przedmiocie przejęcia na Skarb Państwa nieruchomości

II SA/Gl 1334/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Śląskiego w przedmiocie zwrotu gospodarstwa rolnego i wypłaty odszkodowania

I OW 267/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. W. o wznowienie postępowania w sprawie przejęcia na własność Państwa gospodarstwa rolnego

I OSK 1321/20 - Wyrok NSA z 2020-11-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odszkodowania za przymusowo przejęte na własność Państwa nieruchomości