Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 10/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta B. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OW 208/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. C. o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OW 231/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku T.P. o przyznanie pomocy w formie schronienia

I OW 232/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rzecz D.M.

I OSK 1814/19 - Wyrok NSA z 2020-02-05

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta m. st. Warszawy w przedmiocie rozpoznania wniosku uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania.

I OW 249/18 - Postanowienie NSA z 2020-02-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku L. M. w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

IV SA/Wr 210/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I OW 288/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku R. C. o przyznanie pomocy w formie skierowania do domu pomocy społecznej

I OW 212/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-05

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J.O. o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OW 213/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-05

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M.E. o skierowanie do domu pomocy społecznej
1   Następne >   +2   +5   +10   14