Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowane do domu pomocy społecznej X

II SA/Op 214/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-09-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Branice w przedmiocie opłat za usługi opiekuńcze

II SA/Op 459/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-03-03

Skarga T. R. na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie usług opiekuńczych wniosku pełnomocnika skarżącego ustanowionego z urzędu adwokata M. K. o zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Op 540/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie usług opiekuńczych

II SA/Wr 446/03 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Op 607/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-07-02

Wniosek w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia na postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie uchylenia decyzji o skierowaniu i ustaleniu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Op 583/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-06-03

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie usług opiekuńczych

II SA/Op 745/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Op 130/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie usług opiekuńczych na skutek wniosku adwokata T. D. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

II SA/Op 743/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej
1   Następne >   +2   +5   8