Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OW 58/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Ż. Ł. o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki