Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 233/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-14

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Opolu w sprawie ze skargi B. S., R. S. i M. W. na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie norm zatrudnienia w placówkach oświatowych