Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 48/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie skierowania małoletniego D. S. do placówki opiekuńczo