Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 482/09 - Wyrok NSA z 2009-10-14

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T. B. na Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wymierzenie grzywny za niewykonanie wyroku sądu w sprawie sygnatura akt IV SA 3336/03 oku