Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OW 153/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-07

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów leczenia za granicą