Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol

II SAB/Sz 139/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-01-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Po 163/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-05

skarg M. G., R. D., S. G., S. T., F. K. na uchwałę Rady Miasta i Gminy [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

I OW 142/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. J. o skierowanie do domu pomocy społecznej

II SAB/Bd 136/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-01-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Kr 253/21 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2022-01-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza P. - Z. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Op 473/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-01-10

skarg R. C., G. K., N. Z., M. L., S. B., N. S., M. M., M. D., G. M., A. G., G. B. na zarządzenie Burmistrza G. w przedmiocie sprzedaży nieruchomości

II SA/Op 474/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-01-10

skarg R. C., G. K., N. Z., M. L., S. B., N. S., M. M., M. D., G. M., A. G., G. B. na zarządzenie Burmistrza G. w przedmiocie sprzedaży nieruchomości

III OZ 791/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu

I OW 144/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-28

Wniosek o przyznanie zasiłku stałego

III SAB/Gl 158/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-01-12

Sprawa ze skargi P. G. na przewlekłość postępowania Burmistrza B. w przedmiocie informacji publicznej
1   Następne >   3