Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol

II FW 6/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-05

Wniosek Naczelnika Urzędu Skarbowego w J. w sprawie przepadku pojazdu

II OZ 1330/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy O. w przedmiocie nie wydania decyzji administracyjnej w sprawie degradacji gruntów rolnych

II SAB/Ke 18/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-02-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Ch. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Go 764/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-03-22

Sprawa ze skargi M.P., Z.P. na czynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie wskazania lokalu socjalnego

II SA/Bk 255/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-04-11

Sprawa ze skargi Przedsiębiorstwa Usługowo- Asenizacyjnego A. sp. z o.o. w B. na zarządzenia Burmistrza S. w przedmiocie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

IV SA/Wa 2229/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-05

Sprawa ze skargi T. I. na pismo Burmistrza Miasta i Gminy G. w sprawie rozgraniczenia gruntów

II SA/Go 688/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-11-27

Sprawa ze skargi [...] na uchwalę Rady Miejskiej w O. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w O.

II SO/Po 5/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-11-15

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niezastosowaniem się do obowiązku przekazania skargi oraz akt sprawy i odpowiedzi na skargę;

II OSK 869/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-03

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie wyłączenia posesji z planu realizacji kanalizacji wsi O.

II SO/Po 5/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-11-29

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niezastosowaniem się do obowiązku przekazania skargi oraz akt sprawy i odpowiedzi na skargę;
1   Następne >   +2   +5   7