Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej X

IV SA/Po 84/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-05-13

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 132/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-04-22

Sprawa ze skargi Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej przeciwko Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie ustalenia właściwego organu w sprawie

II SA/Sz 1260/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-05-09

Sprawa ze skargi A. T. na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie niewykonania orzeczenia sądu

IV SAB/Wr 23/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. w przedmiocie udzielenia pomocy doraźnej

II SA/Ol 774/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku

II SAB/Lu 57/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-09-15

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej wynagrodzenia za sporządzenie opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w kwocie 219,60 złotych w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w N. w przedmiocie usług opiekuńczych

II SO/Lu 12/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-01-17

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej za nieprzekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie skargi na bezczynność Wójta Gminy na skutek wniosku adwokat E. O . o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

II SAB/Rz 1/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-06-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nie wystąpienia o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego

I OZ 462/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku , sygn. akt II SAB/Bk 3/05 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Białymstoku , sygn. akt II SAB/Bk 3/05 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Białymstoku , sygn. akt II SAB/Bk 3/05 o odrzuceniu zażalenia na zarządzenie WSA w...

II SAB/Sz 34/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-12-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie z Jego skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie udzielenia informacji publicznej
1   Następne >   +2   6