Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OZ 661/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 710/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr: [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej

IV SA/Wa 2803/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania

IV SA/Wa 3522/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 757/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1738/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania

IV SA/Wa 2163/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-14

Sprawa ze skargi kasacyjnej Ministra Infrastruktury i Budownictwa od wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania

IV SA/Wa 1136/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość na skutek skargi kasacyjnej sporządzonej przez pełnomocnika skarżącego od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt IV SA/Wa 1136/15

IV SA/Wa 2236/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 1569/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości
1   Następne >   3