Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OZ 97/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 20/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OZ 172/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

VI SA/Wa 367/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nakazu rejestracji odbiornika telewizyjnego oraz ustalenia opłaty za używanie tego odbiornika

II GSK 188/17 - Postanowienie NSA z 2019-09-17

Skarga P P - H 'V' Sp. z o.o. w K na wyrok NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

IV SAB/Wa 18/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-02-19

Sprawa ze skargi [...] z siedzibą na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie nierozpatrzenia ponaglenia wniesionego w trybie art. 37 kpa

IV SAB/Wa 560/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-02-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

IV SAB/Wa 485/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-02-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SAB/Wa 209/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 130/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   4