Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol

III SA/Gd 334/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Lu 383/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

I SAB/Wa 48/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-09

Sprawa ze skargi K.L. na przewlekłość SKO w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

IV SA/Po 422/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie uchylenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wr 266/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-06-18

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 rok

II SA/Gd 347/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Lu 235/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego

I OSK 1101/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-18

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Sieradzu w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 448/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-03-26

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

I OZ 407/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie , nr (...) w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100