Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

VII SA/Wa 841/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

IV SA/Wr 813/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-16

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 813/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-16

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 596/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-07-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zmiany decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

IV SA/Wr 16/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-19

Wniosek w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

II OSK 1583/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej o pozwoleniu na budowę

VII SA/Wa 1314/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych

IV SA/Wr 339/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-12

Wniosek o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 399/12

IV SA/Po 826/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-07-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie wymeldowania

II OZ 530/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego nr [...] w przedmiocie wymeldowania
1   Następne >   +2   +5   +10   34