Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 1135/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odmowy wniesienia sprzeciwu na zgłoszenie robót

II SA/Gl 193/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie: rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gl 221/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-05-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] r. nr [...] przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Sz 10/04 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2005-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu do zamiaru wykonania robót budowlanych

II SA/Kr 1489/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2005-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji dotychczasowej po wznowieniu postępowania

II SA/Kr 527/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2005-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Łd 317/05 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2005-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie odmowy zmiany terminu wykonania robót budowlanych

VII SA/Wa 351/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-05-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

VII SA/Wa 347/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-05-04

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia: [...] stycznia 2005r., znak: [...] w przedmiocie: stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 469/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-05-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności
1   Następne >   +2   +5   +10   70