Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części, wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, przeniesienie pozwolenia na budowę, zatwierdzenie projektu budowlanego X

II SA/Gl 146/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-23

skarg Z. Z., E. S., A. S. oraz E. M. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego

II SO/Gl 6/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-30

Wniosek [...] Sp. z o.o. w W. o wymierzenie Wojewodzie [...] grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami administracyjnymi i odpowiedzią na skargę w sprawie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego

II SA/Gl 434/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej pozwolenia na użytkowanie obiektu

II SA/Gl 1065/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego w kwestii wniosku skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Ke 290/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Kr 199/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wznowienia postępowania

VII SA/Wa 1146/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Kr 744/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę .

II SA/Kr 827/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania

II SA/Kr 952/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-25

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę wraz z pozwoleniem na rozbiórkę istniejącego obiektu
1   Następne >   +2   +5   +10   100