Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Rz 780/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-02-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ropczycach w przedmiocie ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków i dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ropczyce

II SA/Ke 1151/19 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2020-02-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Sandomierza w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz zasad korzystania z tych obiektów