Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 559/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie uchylenia decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa własności nieruchomości

I OSK 200/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez powiat z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości zajętej pod drogę

I OSK 68/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycie mienia przez gminę z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r.

I OSK 1291/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OSK 1402/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez Gminę z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną

I OSK 2039/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OSK 792/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OSK 1861/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę własności nieruchomości.

I OSK 3154/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-01

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zawieszenia postępowania

I OZ 140/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie postępowania odwoławczego
1   Następne >   2