Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III OW 10/22 - Postanowienie NSA z 2022-03-25

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie wykreślenia liceum z ewidencji szkół i placówek niepublicznych