Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OPP 3/22 - Postanowienie NSA z 2022-04-07

Skarga W.M., G.M. i M.B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1356/21 ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy sprostowania decyzji