Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

VIII SA/Wa 366/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odszkodowania za przejęcie nieruchomości

I OSK 1396/13 - Wyrok NSA z 2015-03-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

VIII SA/Wa 147/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-22

skarg Prezydenta Miasta R. i Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za zajęcie nieruchomości

I OSK 1103/14 - Wyrok NSA z 2014-09-09

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 2985/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 3192/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

VIII SA/Wa 163/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za zajęcie nieruchomości

VIII SA/Wa 1011/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w sprawie wypłaty odszkodowania za zajęcie nieruchomości

VIII SA/Wa 1039/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o udzieleniu zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, po wznowieniu postępowania

VIII SA/Wa 207/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-22

skarg Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad i Prezydenta Miasta R. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za zajęcie nieruchomości
1   Następne >   3