Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Gl 28/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-09-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie niezałatwienia sprawy o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

II SAB/Gl 5/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-04-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SAB/Gl 15/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-08-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie niezałatwienia wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.