Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

II SA/Lu 131/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I SA 278/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I SAB/Wa 33/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-04-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta W. w przedmiocie odszkodowania

I SA/Wa 710/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowej

I SA/Wa 1155/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Wr 598/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-10-26

Sprawa ze skargi S. P. w przedmiocie odszkodowania za udział w działce gruntu wydzielonej pod drogę

II SAB/Wr 39/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-12-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia na bezczynność Starosty W.

I SA/Wa 285/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-03-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy dopuszczenia Stowarzyszenia [...] do udziału w postępowaniu administracyjnym.

I SAB/Wa 116/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-09-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie nie rozpoznania odwołania R.W. od decyzji Wojewody [...] w sprawie wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w G., obręb [...], oznaczonej jako działka [...] i ustalenia odszkodowania za dokonane wywłaszczenie

I SA/Wa 1030/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   +2   +5   +10   50