Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SAB/Wr 20/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-29

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zasiłku okresowego oraz mieszkania socjalnego

IV SAB/Wr 21/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-29

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji w sprawie przyznania pomocy społecznej w jakiejkolwiek formie

I OW 73/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku D. C. o pokrycie kosztów pobytu w Stowarzyszeniu Pomocy Matkom Samotnie Wychowującym Dzieci i Pomocy Bliźniemu w K. postanowił: wskazać Miejsko

II SAB/Bk 3/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-10-16

Zażalenie na zarządzenie w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. w przedmiocie zasiłku celowego.

I OW 68/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. M. o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej postanowił: wskazać Ośrodek Pomocy Społecznej w Ś. jako organ właściwy do rozpoznania wniosku M. M. o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej.

I OW 87/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Szpitala [...] w sprawie wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla K. S.

II SA/Op 282/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-17

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego, okresowego i stałego