Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 12/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-01

Skarga Z. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SAB/Wa 712/14 ze skargi Z. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie rozpoznania wniosku o zmianę decyzji wydanych w okresie od [...] października 2012 r. do [...] sierpnia 2013 r.

I OPP 31/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-29

Skarga K. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 961/15 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

I OPP 34/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-29

Skarga K. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 1042/15 ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu w sprawie rozpatrzenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

I OPP 33/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-29

Skarga K. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 1041/15 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego

I OPP 32/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-29

Skarga K. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 1040/15 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego

I OPP 38/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-27

Skarga K. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1369/15 ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I OPP 88/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-22

Skarga Z. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 70/16 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione

I OPP 90/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-22

Skarga Z. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 71/16 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione

I OPP 89/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-22

Skarga Z. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 69/16 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione

I OPP 41/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-27

Skarga K. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 1141/15 ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   5