Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 12/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-01

Skarga Z. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SAB/Wa 712/14 ze skargi Z. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie rozpoznania wniosku o zmianę decyzji wydanych w okresie od [...] października 2012 r. do [...] sierpnia 2013 r.

I OPP 42/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-27

Skarga K. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SAB/Gl 154/15 ze skargi K. M. na przewlekłość SKO w K. w sprawie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego przekazania akt administracyjnych sądowi rejonowemu

I OPP 45/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-23

Skarga K. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SAB/Gl 153/15 w sprawie ze skargi K. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach w przedmiocie zasiłku celowego