Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 6/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-29

Skarga Z. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej, sygn. akt III SA/Kr 449/05

I OPP 5/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-29

Skarga Z. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej, sygn. akt III SA/Kr 1010/04

I OW 104/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-19

Wniosek w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej, sygn. akt II SA/Wa 1709/07