Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Op 182/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-03-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

I SA/Op 28/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-03-09

Sprawa ze skargi na uchwałę zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w przedmiocie zmian w budżecie

II SA/Op 182/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-05-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na skutek sprzeciwu Stowarzyszenia A z siedzibą od postanowienia referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu , sygn. akt II SA/Op 182/15

II SA/Op 182/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-04-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na skutek wniosku Gminy Prószków o wykładnię wyroku WSA w Opolu

II SA/Op 156/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-02-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Komprachcice w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

I SA/Op 599/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-01-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej

II SA/Op 297/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-09-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenie sposobu pobierania tych opłat

II SA/Op 294/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-09-29

Wniosek w przedmiocie zakazu organizowania objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt

II SA/Op 219/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-07-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie

II SA/Op 8/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-02-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
1   Następne >   3