Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Wr 379/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-09-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 2 pkt 3, § 8 ust. 2, § 12 ust. 5 i ust. 6 zd. drugie, § 13 ust. 3, § 15 ust. 1 , § ust. 4 zd. drugie, § 23, § 24 ust. 3, § 26 ust. 2, § 27 ust. 4, § 28, § 29 ust. 2, § 32 ust. 2, § 34, § 41 ust. 2, § 44 i § 49 uchwały Rady Miejskiej w W., nr XLIII/286/06 w sprawie regulaminu dostarczania i odprowadzania ścieków na terenie Gminy W. p...

IV SA/Wr 49/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-03-28

Skarga Powiatu Ś. na zarządzenie zastępcze Wojewody D. w przedmiocie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu szkół Ogólnokształcących nr III w Ś.

IV SA/Wr 361/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-10-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie powołania na stanowisko p.o. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. G.