Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

V SA/Wa 641/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu

V SA/Wa 3873/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu

V SA/Wa 3330/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z [...] czerwca 2015 r. Nr [...] w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu

V SA/Wa 3280/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z [...] maja 2015 r. Nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania wykorzystanego z naruszeniem procedur

V SA/Wa 2891/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zobowiązania do zwrotu części dofinansowania ze środków unijnych