Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GZ 204/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności informacji w przedmiocie rozpatrzenia protestu

II GZ 806/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej p...

II GZ 11/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-27

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności informacji w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania protestu dotyczącego wniosku o dofinansowanie projektu z bu...

II GZ 884/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi kasacyjnej 'C.' Spółki z o.o. z siedzibą [...] od postanowienia WSA w Warszawie sygn. akt V SAB/Wa 22/14 w sprawie ze skargi 'C.' Spółki z o.o. z siedz...

II GZ 262/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-31

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

II GZ 1018/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-26

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie zwrotu dofinansowania ze środków z b...

II GZ 757/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

II GZ 709/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-30

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności informacji w przedmiocie odrzucenia wniosku o dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej

II GZ 450/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-20

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności informacji w przedmiocie odrzucenia wniosku o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej pos...

II GZ 326/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności informacji w przedmiocie odrzucenia wniosku o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej po...