Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 110/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-20

Skarga Z. Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygnaturze II SAB/Wa 544/18 ze skargi na bezczynność Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OPP 37/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SAB/Wa 16/20 ze skargi na bezczynność SKO w Radomiu w przedmiocie rozpoznania wezwania do usunięcia naruszenia prawa

I OPP 38/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SAB/Wa 17/20 ze skargi na bezczynność SKO w Radomiu w przedmiocie rozpoznania odwołania

I OPP 46/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SAB/Wa 8/19 ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Radomia w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

I OPP 47/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SAB/Wa 22/20 ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Radomia w przedmiocie niedoręczenia decyzji

I OPP 57/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 83/19 ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie akt

I OPP 61/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Skarga Z. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie sprawie o sygn. akt IV SAB/Wa 41/17 ze skargi na bezczynność Prokuratora Generalnego w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OPP 71/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-04

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 132/19 ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie w przedmiocie udostępnienia akt

I OPP 66/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-04

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 607/19 ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I OPP 54/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-05

Skarga [...] Ltd z siedzibą w L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 301/20 ze skargi na bezczynność Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej
1   Następne >   2