Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Rada Gminy X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Kr 214/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Przewodniczącego Rady Gminy G. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Kr 123/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-07

Wniosek J.P. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie skargi na bezczynność Rady Miejskiej w S.

II SAB/Kr 206/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy [...] w przedmiocie niepodejmowania działań wynikających z procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy [...], obręb [...] w zakresie sposobu zagospodarowania działek Nr [...] i [...]

II SAB/Kr 206/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy [...]

II SAB/Kr 214/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-07-18

Wniosek Stowarzyszenia '[...]' o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika w sprawie skargi na bezczynność Przewodniczącego Rady Gminy [...]

II SAB/Kr 123/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w S.

II SAB/Kr 192/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy D. w przedmiocie zawiadomienia o terminie zwołania posiedzenia komisji rewizyjnej

II SAB/Kr 243/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-12-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w R. w przedmiocie nieuchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy 'A' ochrony uzdrowiskowej gminy uzdrowiskowej [...]

II SAB/Kr 265/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy C. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Kr 177/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Przewodniczącego Rady Gminy D. w przedmiocie przekazania pisma
1   Następne >   2