Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 1191/16 - Wyrok NSA z 2017-10-31

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi C. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

II OSK 390/17 - Wyrok NSA z 2017-11-22

Sprawa ze skargi kasacyjnej Ministra Infrastruktury i Budownictwa od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Towarzystwa O. z siedzibą w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji

I OSK 889/16 - Wyrok NSA z 2017-05-18

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania 1. uchyla zaskarżony wyrok w punkcie 1 i w tym zakresie umarza postępowanie sądowe, 2.