Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

I OSK 83/14 - Wyrok NSA z 2014-05-27

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

I OSK 84/14 - Wyrok NSA z 2014-06-23

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

I OSK 2877/13 - Wyrok NSA z 2014-03-05

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie wywłaszczenia nieruchomości